FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Tipovací soutěž o míče PUMA

facr-sh-300000-clenu-745x514px1(2).jpg

Počet členů ve FAČR se rok od roku zvyšuje, nejdříve jsme dosáhli 280 a pak 290 tisíc. No a letos nás čeká velké a kulaté číslo, hranice 300 tisíc osob aktivních ve fotbale se blíží a je pouze otázkou času, kdy bude překonána. Kdy myslíte, že se to stane? Bude to v září ještě? Ale jaký den přesně? A přesně o tomhle je naše nová tipovací soutěž! Tipněte si datum, kdy tomu tak bude a můžete vyhrát jeden z 10 míčů PUMA, o které se hraje. Deset nejpřesnějších tipů vyhrává!

Výhra:

10x fotbalový míč PUMA

Soutěžní úkol:

Úkolem celé soutěže je mít co nejpřesnější tip na naší tipovací otázku.

Soutěž bude probíhat na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstviFACR, pomocí speciální Facebook aplikace.

Soutěžní tipovací otázka:

„Jaký den dosáhneme hranice 300 000 členů FAČR?“

Nezapomeňte k Vašemu tipu uvést i číslo Vaší ALIVE FAČR karty.

Vítězem se stává deset lidi s nejbližším správným tipem.

Soutěž trvá od 11. 9. 2014 v 15:00 do 17. 9. 2014 v 17:00.

 

Pravidla

1)      Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

2)      Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

3)      Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální soutěžní Facebook aplikace.

4)      Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci odpoví na soutěžní tipovací otázku na téma data dosažení hranice 300 000 členů FAČR. Svůj tip účastník soutěže napíše do příslušné kolonky ve formátu den, měsíc a rok. Do kolonky „Znáte odpověď“ je nutné dopsat i číslo ALIVE FAČR karty pro identifikaci jako člen FAČR. Spolu s tipem vyplní také své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat. Účastí v soutěži zároveň soutěžící souhlasí s pravidly této soutěže.

5)      Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

6)      Výhrou v soutěži je míč PUMA.

7)      Soutěž bude mít celkem 10 výherců. Výhercem se stane deset osob, jejichž tip na soutěžní tipovací otázku bude nejblíže skutečnému datu registrace třistatisícího člena FAČR.

8)      Správná odpověď na tipovací otázku bude zjištěna na základě databáze členů FAČR.

9)      V případě rovnosti dvou a více tipů o vítězích rozhodne čas přijetí odpovědi, kdy účastník, který správný tip poslal jako dříve bude vyhlášen vítězem.

10)  Výherce bude kontaktován na e-mailové adrese, kterou uvedl v aplikaci. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou případně předána osobně. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

11)  Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

12)  V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.

13)  Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.

14)  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní časy bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.