FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Speciální akce pro členy FAČR od České podnikatelské pojišťovny

Důležité věci v životě je dobré mít pojištěné: od domácnosti, přes vůz až po své zdraví. Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou pro Vás již od začátku bonusového programu nabízíme spousty druhů pojištění se slevou od 15 – 40%.

Nyní ovšem probíhá speciální akce, ve které můžete získat nazpět až 10% z objemu svého ročního pojistného. Co k tomu potřebujete? Stačí, aby členové ve vašem klubu (identifikujeme Vám podle čísla Vašich ALIVE FAČR karet) v době soutěže uzavřeli pojištění u ČPP alespoň za 40 000 Kč a dostanete nazpět poukázky Cadhoc v hodnotě 10% právě z celkového objemu! Celá soutěž již běží od 1. dubna a potrvá ještě do konce června 2014. Více informací naleznete v kompletních pravidlech níže.

Ptáte se, kde můžete pojištění s členskou slevou získat a na jaká pojištění se Vaše sleva vztahuje? Stačí se podívat do sekce Exkluzivní nabídky ZDE.

 

cpp-cadhoc2.jpg

 

Kompletní pravidla:

1) Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěží je společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 639 98 530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, 186 00, www.cpp.cz (dále jen ČPP). Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, upravit, zastavit nebo prodloužit. V případě jakéhokoliv zásahu do těchto pravidel soutěže nemají účastníci právní nárok na jakékoliv protiplnění, náhradu škody či jinou náhradu.

2) Doba trvání soutěže

„Soutěž o poukázky Cadhoc“ bude probíhat od 1. 4. 2014 00:00:00 hod. do 30. 6. 2014 23:59:59 hod.

3) Účastník soutěže

Účastníky soutěže jsou fotbalové kluby, jejichž jednotliví fotbalisté jsou členy FAČR, jakožto

jednotlivci prostřednictvím daného fotbalového klubu. V soutěži je soutěžícím vždy celý fotbalový klub, přičemž jednotlivé pojistné smlouvy dle odst. 5 těchto pravidel musí být uzavřeny s fotbalisty, členy FAČR, a jejich rodinnými příslušníky. Každý účastník soutěže, tedy fotbalový klub, může vyhrát jednu výhru v Soutěži o poukázky Cadhoc. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a dalších subjektů, kteří na soutěži jakkoliv participovali, a osoby jim blízké dle občanského zákoníku.

4) Výhra „Soutěž o poukázky Cadhoc“

Výhry budou předány na obchodních místech ČPP na základě dohody s výherci.

5) Podmínky soutěže

a) „Soutěž o poukázky Cadhoc“

Všechny kluby, jejichž členové budou mít uzavřeny pojistné smlouvy s ročním pojistným minimálně 40.000 Kč* po slevách v období trvání soutěže, získají poukázky Cadhoc v hodnotě 10% z dosažené hodnoty ročního pojistného po slevách. Soutěž bude vyhodnocena na přelomu srpna a září 2014. Výhry budou předány do jednoho měsíce od vyhodnocení.

*Poznámka:

40.000 Kč ročního pojistného činí např. 10 pojistných smluv Povinného ručení s ročním pojistným 3.000 Kč a 4 pojistné smlouvy Pojištění domácnosti a nemovitosti s ročním pojistným 2.500 Kč.

b) Do soutěže budou zařazeny pojistné smlouvy, které budou aktivní minimálně 2 měsíce od data počátku a u nichž bude uhrazen první předpis pojistného.

 

c) Na soutěž dle těchto pravidel se bez jakéhokoliv omezení vztahuje Slevový program ČPP, jehož znění je uvedeno v příloze. Hodnota uzavřených smluv, jež je rozhodující pro soutěž dle

těchto pravidel, je hodnota po slevě dle Slevového programu ČPP.