FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Soutěž s AC Sparta Praha!

Aktuálně první tým současné sezóny Gambrinus ligy AC Sparta Praha si pro Vás připravila soutěž o celkem o 4 vstupenky na utkání se Slovanem Liberec a o 20 vstupenek na utkání s FK Baumit Jablonec! Soutěž probíhá klasicky na facebookové stránce Členství FAČR a opět bude rozhodovat Vaše rychlost a pohotová odpověď. Soutěžte s námi a vyrazte na Spartu zadarmo!

Výhra:

2x 2 vstupenky na utkání Gambrinus ligy AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec (sobota 26. 4. 2014)

10x 2 vstupenky na utkání Poháru České pošty AC Sparta Praha – FK Baumit Jablonec (středa 30. 4. 2014)

Soutěžní úkol:

Zúčastnit se soutěže na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstvíFACR, pomocí speciální Facebook aplikace.

Soutěžní otázka:

„Kolik titulů vyhrála AC Sparta Praha v celé historii české, respektive československé první fotbalové ligy?"

Nezapomeňte k Vaší odpovědi uvést i číslo Vaší ALIVE FAČR karty.

2 lístky na utkání se Slovanem Liberec vyhrává 1. a 10. správná odpověď v pořadí.

2 lístky na utkání s Baumit Jablonec vyhrává 15., 20., 25., 35., 40., 50., 75., 80., 90. a 100. správná odpověď v pořadí.

Soutěž trvá od 22. 4. 2014 v 9:00 do 28. 4. 2014 v 15:00.

 

Pravidla

1)      Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

2)      Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

3)      Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální soutěžní Facebook aplikace.

4)      Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci odpoví na 1 soutěžní otázku na téma počtu titulů AC Sparta Praha v historii fotbalové ligy. Správnou odpověď účastník soutěže napíše do příslušné kolonky. Do kolonky „Znáte odpověď“ je nutné dopsat i číslo ALIVE FAČR karty pro identifikaci jako člen FAČR. Spolu s odpovědí vyplní také své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.

5)      Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

6)      Výhrou v soutěži jsou 2x 2 vstupenky na utkání Gambrinus ligy AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec (sobota 26. 4. 2014) a 10x 2 vstupenky na utkání Poháru České pošty AC Sparta Praha – FK Baumit Jablonec (středa 30. 4. 2014).

7)      Soutěž bude mít celkem 12 výherců, kterými se stanou ti soutěžící, kteří zodpovědí správně otázku. O jejich vítězství rozhodne pořadí přijetí jejich správné odpovědi. 2 lístky na utkání se Slovanem Liberec vyhrává 1. a 10. správná odpověď v pořadí a 2 lístky na utkání s Baumit Jablonec vyhrává 15., 20., 25., 35., 40., 50., 75., 80., 90. a 100. správná odpověď v pořadí.

8)      Správná odpověď na soutěžní otázku je k nalezení na webových stránkách www.sparta.cz.

9)      Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli v aplikaci. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou případně předána osobně. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

10)  Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

11)  V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.

12)  Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní časy bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.