FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Soutěž o exkluzivní „brazilská“ super-sluchátka Sennheiser!

Mistrovství světa ve fotbale 2014, které se uskuteční v Brazílii, je za rohem a předpokládáme, že vy budete bedlivě sledovat téměř každý zápas! A Brazílií se nechala inspirovat i firma Sennheiser, která přichází z velmi limitovanou kolekcí sluchátek MOMENTUM On-Ear Samba. Po celém světě bude k dispozici pouze 3000 kusů! A vy můžete být majitelem jedněch z nich! Naše soutěž začne 30. 5. 2014 a bude trvat do 9. 6. 2014. Soutěž prověří Váš odhad a o vítězi rozhodne nejpřesnější tip.

Více informací o značce Sennheiser a široké škále sportovních i lifestyle sluchátek naleznete ZDE. Neváhejte a poznejte kvalitu a jako členové FAČR navíc můžete nakupovat se slevou! A to se vyplatí!

Výhra:

1x sluchátka Sennheiser MOMENTUM On-Ear Samba

Soutěžní úkol:

Úkolem celé soutěže je mít co nejpřesnější tip na naší tipovací otázku.

Soutěž bude probíhat na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstvíFACR, pomocí speciální Facebook aplikace.

Soutěžní tipovací otázka:

„Jaký bude průměrný věk všech hráčů a rozhodčích, kteří se aktivně zapojí do úvodního zápasu Mistrovství světa ve fotbale 2014 mezi Brazílií a Chorvatskem?"

Nezapomeňte k Vašemu tipu uvést i číslo Vaší ALIVE FAČR karty.

Vítězem se stává 1 člověk s nejbližším správným tipem.

Soutěž trvá od 30. 5. 2014 v 9:00 do 9. 6. 2014 v 17:00.

 

Pravidla

1)      Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

2)      Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

3)      Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální soutěžní Facebook aplikace.

4)      Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci odpoví na soutěžní tipovací otázku na téma celkového průměrného věku všech aktéru zápasu Brazílie vs. Chorvatsko na Mistrovství světa ve fotbale 2014. Správnou odpověď účastník soutěže napíše do příslušné kolonky ve formátu maximálně na tři desetinná čísla. Do kolonky „Znáte odpověď“ je nutné dopsat i číslo ALIVE FAČR karty pro identifikaci jako člen FAČR. Spolu s tipem vyplní také své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat. Účastí v soutěži zároveň soutěžící souhlasí s pravidly této soutěže.

5)      Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

6)      Výhrou v soutěži jsou sluchátka značky Sennheiser, typ MOMENTUM On-Ear Samba.

7)      Soutěž bude mít celkem 1 výherce. Výhercem se stane člověk, jehož tip na soutěžní tipovací otázku bude nejblíže celkovému průměrnému věku všech účastníků zápasu Brazílie vs. Chorvatsko hranému v rámci Mistrovství světa ve fotbale 2014 dne 12. 6. 2014.

8)      Správná odpověď na tipovací otázku bude vypočítána součtem aktuálního celého stáří v letech ke dni zápasu všech aktivně zúčastněných hráčů a rozhodčích ve výše specifikovaném zápase. Do celkového součtu se tedy započítávají všichni hráči základních sestav obou celků, hlavní rozhodčí, dva pomezní rozhodčí a všichni střídající hráči.

9)      Věk účastníků bude počítán ze stránek www.fifa.com.

10)  O vítězi rozhoduje absolutní hodnota rozdílu mezi výsledným průměrným věkem a tipovaným průměrným věkem. Nejnižší dosažená absolutní hodnota vyhrává. Pokud nastane situace, kdy je nutné toto pravidlo použít, tak platí, že za bližší (a tedy správnější) tip je považován ten, který nepřevýší výsledný skutečný průměrný věk účastníků zápasu. Tedy při skutečném průměrném věku 27, 5 let je za bližší tip považován 27 let než 28 let.

11)  V případě rovnosti dvou a více tipů o vítězi rozhodne čas přijetí odpovědi, kdy účastník, který správný tip poslal jako první bude vyhlášen vítězem.

12)  Výherce bude kontaktován na e-mailové adrese, kterou uvedl v aplikaci. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou případně předána osobně. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

13)  Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

14)  V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.

15)  Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.

16)  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní časy bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.