FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Prodloužení členství pro rok 2015

První měsíc roku 2015 je již minulostí a stejně jako v loňském roce i letos jsou první dva měsíce vyhrazeny prodlužování členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Během ledna 2015 členství prodloužilo necelých 40 tisíc členů FAČR. K dnešnímu dni evidujeme již 52 tisíc osob. Ostatní mají čas do 28. 2. aby tak provedli v řádném termínu.

Datum 28. 2. 2015 je navíc důležité i z pohledu jednotlivých klubů. Stejně jako v loňském roce i letos budou přijaté příspěvky zpětně přerozděleny mezi všechny fotbalové kluby v České republice hrající krajské a okresní soutěže. Částka, která bude nazpět vrácena do fotbalových klubů se rovná 80% procentům z přijatých členských příspěvků + 20 milionů Kč státní dotace. Přerozdělování ve prospěch klubů proběhne dle počtu jejich členů, kteří mají ke dni 28. února 2015 řádně prodloužené své členství. Za členy, kteří do tohoto dne neměli své členství řádně prodlouženo, klub státní dotaci neobdrží. Aktuální stav členství u jednotlivých členů FAČR je možné sledovat na is.fotbal.cz. Platné členství pro rok 2015 ukazuje zelené označení i jména člena v databázi, kterou lze nalézt na uvedené adrese.