FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Nová Směrnice pro vedení členské databáze vejde v platnost 1. 1. 2015

Během posledního zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky, který se uskutečnil 8. 12. 2014, byla schválena nová Směrnice pro vedení členské evidence, která bude platit od 1. 1. 2015. Prosíme všechny členy FAČR o důkladné přečtení této Směrnice. Kompletní podobu je možné nalézt v sekci Soubory ke stažení na tomto odkazu (http://clenstvi.fotbal.cz/jak-se-stat-clenem/). Ve stejné podobě bude dále Směrnice dostupná na internetových stránkách is.fotbal.cz (http://is.fotbal.cz) a fotbal.cz (http://www.fotbal.cz).