FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Na prodloužení členství pro rok 2015 je čas pouze do 28. 2.!

Od 1. 1. do 28. 2. 2015 probíhá řádný termín pro prodloužení členství ve FAČR pro rok 2015. Pokud byl jednotlivec členem FAČR již v roce 2014, musí si pro rok 2015 své členství prodloužit zaplacením členského příspěvku. Toto může provést jednotlivec sám, případně prostřednictvím klubu díky službě Hromadná platba. Pomocí tohoto nástroje může klub uhradit členské poplatky za více svých hráčů klubu naráz a usnadnit jim a sobě prodloužení jejich členství.

Stejně jako v loňském roce i letos budou přijaté příspěvky a k nim přidaná státní dotace zpětně přerozděleny mezi fotbalové kluby v České republice hrající krajské a okresní soutěže. Přerozdělování ve prospěch klubů proběhne na základě počtu členů FAČR, kteří jsou členem FAČR prostřednictvím daného klubu k 28.2. včetně, pro rok 2015. Za členy, kteří do tohoto dne neměli své členství ve FAČR řádně prodloužené, klub státní dotaci neobdrží. Aktuální stav členství u jednotlivých členů FAČR je možné sledovat na is.fotbal.cz.