FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Členská soutěž: Vánoce přicházejí dříve! Napiš si o fotbalovou výbavu LEGEA za 6000 Kč!

Ještě jsme se ani nestačili vzpamatovat z konce léta, začátku školního roku, nástupu ranních mrazů a už za měsíc nás zavalí vánoční reklamy a nabídky. My Vám ovšem společně s LEGEA Česká republika splníme Vaše „vánoční“ přání jako první! Připravili jsme si pro Vás unikátní členskou soutěž. Úkol je jednoduchý – stačí si na http://www.legea.cz/eshop nebo přímo v katalogu, který je ke stažení v rámci aplikace, vybrat zboží v hodnotě 6000 Kč v maloobchodních doporučených cenách a napsat nám ho do aplikace Soutěže na Facebook stránce Členství FAČR. Vybrat si můžete cokoliv z produktů značky LEGEA od tašek přes tréninkové oblečení až po hráčské sady. Přání, která přijdou jako 1., 30., 60., 90. a 120. v řadě splníme!

alive-soutez.jpg

Výhra: 5x zboží Legea z www.legea.cz dle vlastního výběru v hodnotě 6000 Kč

Soutěžní úkol:
Zúčastnit se soutěže na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstviFACR, pomocí speciální Facebook aplikace. Soutěžní úkol je: „Napiš si o fotbalovou výbavu LEGEA v hodnotě 6000 Kč!“

Do kolonky Znáte odpověď ve Facebook aplikaci je nutné u všech položek vždy uvést:

Název vybraného zboží (například stulpny LEGEA Gold Pro), barvu (například bílá-tmavě modrá), počet kusů (například 2), celkovou cenu za dané zboží (cena za kus x počet kusů – zde by to bylo 318 Kč). Takto dále i u ostatních produktů.

Celková hodnota Vašeho výběru nesmí přesahovat 6000 Kč, jinak nebude Vaše přání do soutěže zařazeno.

Nezapomeňte k Vašemu přání uvést i číslo Vaší ALIVE FAČR karty.

Vyhrává 1., 30., 60., 90. a 120. přání v pořadí. Soutěž trvá od 7. 10. 2013 v 0:00 do 16. 10. 2013 v 8:00.

Pravidla

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.
 2. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s kompletním zněním pravidel soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.
 3. Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální soutěžní Facebook aplikace. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci odpoví na soutěžní úkol – „Napiš si o fotbalové vybavení LEGEA v hodnotě 6000 Kč.“. Kompletní přání účastník soutěže napíše do příslušné kolonky „Znáte odpověď“. Kompletní odpověď musí obsahovat seznam vybraných položek pouze z www.legea.cz/eshop a u všech položek vždy uvést: Název vybraného zboží barvu (například bílá-tmavě modrá), počet kusů, celkovou cenu za artikl (cena za kus x počet kusů). Celková hodnota výběru nesmí přesahovat 6000 Kč, jinak nebude přání do soutěže zařazeno.
 4. Do kolonky „Znáte odpověď“ je nutné dopsat i číslo ALIVE FAČR karty pro identifikaci jako člen FAČR. Spolu s odpovědí vyplní také své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.
 5. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.
 6. Soutěž bude mít celkem 5 výherců, kterými se stanou ti soutěžící, kteří odešlou kompletní odpověď (přání). O jejich vítězství rozhodne pořadí přijetí jejich odpovědi. Vyhrává 1., 30., 60., 90. a 120. přání v pořadí.
 7. Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli v aplikaci. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou či předána osobně. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.
 8. Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR a společností Šampion, a. s. se sídlem Na Šedivé 5, Praha 8 - Libeň pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.
 9. V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.
 10. Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní časy bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.