FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Členská soutěž: Nejlepší fotbaloví fanoušci!

Podzim je v plném proudu, dny se zkracují a brzy se stmívá. Listí se barví do červena a postupně opadává. Počasí bývá nevlídné a pochmurné. I v těchto podmínkách se ovšem najdou fanoušci, kteří neúnavně podporují svůj milovaný klub. Abychom nejen jim, ale i vám, klubům a hráčům, kteří se fanouškům pravidelně odvděčujete předváděnou hrou přímo na hřišti, zpříjemnili podzimní sychravé dny, připravili jsme pro vás všechny akci, která vás jistě potěší!

 

Hledáme ty nejvěrnější a nejoriginálnější fanoušky v ČR! Fanoušky, kteří svůj klub neúnavně ženou za vítězstvími v domácích zápasech, či který se svým oblíbeným týmem vyjíždí i na hřiště soupeřů. Fanoušky, bez jejichž podpory si vy, fotbalisté, ani nedokážete mistrovská utkání představit. Vítězstvím získáváte pro svůj klub krásné ceny v čele s kvalitními míči PUMA.

 

Připravili jsme si pro vás novou fotosoutěž, kde hledáme ty nejlepší fanoušky v ČR. Do soutěže mohou být zařazení pouze fanoušci, jejichž kluby hrají na divizní, krajské či okresní úrovni. Jednotlivé fanoušky můžete do soutěže nominovat skrze facebookovou záložku Fotosoutěže. Stačí poslat fotku Vašich originálních a věrných fanoušků/fanouška a do kolonky Jméno a Příjmení připsat kromě Vašeho i jméno klubu, ke kterému fanoušek patří. Každý fotbalový klub může reprezentovat pouze jedna fotografie fanoušků.

 

Na přihlášení vašeho klubu do soutěže budete mít týden a další týden pak na hlasování v aplikaci. Tři fotografie s největším počtem hlasů pro své kluby vyhrávají a mezi sebou si rozdělí 21 míčů PUMA, 4 reprezentační šály, 8 hrnků s fotbalovou tématikou a 8 originálních půllitrů.

 

Výhra:

  1. I.            místo – 10 míčů PUMA, 2 reprezentační šály, 3 hrnky s fotbalovou tématikou, 3 originální půllitry
  2. II.            místo – 6 míčů PUMA, 1 reprezentační šála, 3 hrnky s fotbalovou tématikou, 3originální půllitry
  3. III.            místo – 5 míčů PUMA, 1 reprezentační šála, 2 hrnky s fotbalovou tématikou, 2 originální půllitry

Soutěžní úkol:

Zúčastnit se soutěže na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstviFACR, pomocí speciální Facebook aplikace FOTOSOUTĚŽE.

Soutěžní zadání:

Zašlete nám pomocí speciální fotoaplikace fotku svých fanoušků?

Soutěž trvá od 6. 11. 2015 v 9:00 do 20. 11. 2015 v 10:00.

V období mezi 6. 11. 2015 v 9:00 do 13. 11. 2015 23:59 je možné zasílat fotografie do soutěže.

Od 14. 11. 2015 0:00 probíhá hlasování pro jednotlivé zaslané fotografie.

Výhercem soutěže jsou 3 fotografií s největším počtem hlasů.

 

 

Pravidla

1)      Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

2)      Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

3)      Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální foto-soutěžní Facebook aplikace.

4)      Soutěž proběhne ve dvou fázích, kdy v první části uživatelé mohou zasílat své fotografie skrze aplikaci. Ve druhé fázi již pak není možné přihlašovat další fotografie do soutěže a ve speciální aplikaci je možné pouze hlasovat.  Všechny fotografie musí projít schválením pořadatele soutěže předtím, než budou do soutěže zařazeny a bude pro ně možné hlasovat. Fotografie nesouvisející se soutěžním zadáním, zobrazující násilí, vulgarismy či sexuální tématiku budou ze soutěže vyřazeny a nedojde k jejich schválení. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo finální schválení zařazených fotografií do soutěže.

5)      Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci zašle svoji fotografii a tím ji přihlásí do soutěže. Spolu s fotografií doplní rovněž název klubu, své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.

6)      Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

7)      Do finálního hlasování se mohou zapojit pouze kluby hrajících divizní a krajské či okresní soutěže v České republice.

8)      Výhrou v soutěži je:

  1. I.            místo – 10 míčů PUMA, 2 reprezentační šály, 3 hrnky s fotbalovou tématikou, 3 originální půllitry
  2. II.            místo – 6 míčů PUMA, 1 reprezentační šála, 3 hrnky s fotbalovou tématikou, 3originální půllitry
  3. III.            místo – 5 míčů PUMA, 1 reprezentační šála, 2 hrnky s fotbalovou tématikou, 2 originální půllitry

9)      Soutěž bude mít celkem 3 výherce, kterými se stanou ti soutěžící, jimiž zaslaná fotografie získá nejvíce hlasů ve speciální aplikaci FOTOSOUTĚŽE.

10)  Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli v aplikaci. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou případně předána osobně. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

11)  Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

12)  V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.

13)  Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.

14)  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, budou on a všechny jeho soutěžní fotografie bez možnosti odvolání vyloučeny ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.