FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Členská soutěž: Jaký z Vašich klubů nejlépe pracuje se svojí Facebook stránkou?

Máme pro Vás novou meziklubovou soutěž. Většina Vašich klubů má svoji Facebook stránku, na které se sdružují hráči či fanoušci klubu. Přispíváte zde výsledky z utkání, rozbory, fotografiemi, videi či vtipnými grafikami. Nás nyní zajímá, které z Vašich klubů jsou v tomto nejlepší? Vlastní prezentace je důležitá a proto pět nejlepších klubů odměníme každý 7 novými míči PUMA.

Soutěž bude probíhat ve třech krocích. V prvním, pomocí aplikace Soutěže na Facebooku, přihlásíte svůj klub do soutěže – my tím získáme seznam klubových Facebook stránek, které budou sledovány. Klub může přihlásit jakákoliv fyzická osoba, nemusí se tedy jednat o správce dané Facebok stránky. Do soutěže mohou být zařazeny pouze Facebook stránky, pokud máte pro svůj klub vytvořený Profil/Osoba či Skupinu, tak se nemůžete soutěže bohužel zúčastnit. Do soutěže budou zařazeny pouze stránky klubů hrající maximálně divizní soutěže a krajské či okresní soutěže v České republice.

Ve druhém období budeme sledovat aktivitu a činnost přihlášených klubů na jejich Facebook stránkách. Bude se hodnotit frekvence a náplň příspěvků, nápaditost či zapojení hráčů klubu.

Poté dojde k finálnímu předvýběru, ze kterého ve třetím období budete Vy členové vybírat 5 vítězů hlasováním na Facebooku! Finální předvýběr provede pořadatel soutěže, o konečném pořadí poté rozhodnou fanoušci a návštěvníci profilu Členství FAČR formou tlačítka „LIKE“ u jednotlivých fotek ve fotoalbu, kde budou nahrány náhledy vybraných klubových stránek. Vyhrává pět týmů, jejichž fotografie získá nejvíce „LIKE“.

Harmonogram soutěže:
17.-20. 10. – přihlašování klubových Facebook stránek do soutěže prostřednictvím aplikace Soutěže
21.-27. 10. – sledování aktivity Vaše stránek
28.- 31. 10. – hlasování členů o vítězích

Výhra: 5x 7 míčů PUMA

Soutěžní úkol:
V období od 17.-20.10. přihlásit svůj tým na Facebook stránce projektu Členství FAČR – www.facebook.com/ClenstviFACR, pomocí speciální Facebook aplikace

V týdnu od 21.-27.10. být aktivní, kreativní a neotřelý při spravování Facebook stránky Vašeho klubu.

Hlasovat o vítězi.

Vítězem bude 5 klubů, které projdou do finálního výběru a v něm získají nejvíce hlasů. Soutěž trvá od 17. 10. 2013 v 0:00 do 31. 10. 2013 v 15:00.

Pravidla

 1. Klub, respektive Facebook stránku, mohou do soutěže přihlásit pouze členové Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“). Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com ještě před účastí v samotné soutěži. Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Členství FAČR. Každý soutěžící klub se může soutěže zúčastnit jen jednou.
 2. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.
 3. Soutěž probíhá pouze na Facebook stránce projektu Členství FAČR (www.facebook.com/ClenstviFACR), pomocí speciální soutěžní Facebook aplikace a hlasování pomocí „Like“ ve fotoalbu na Facebooku.
 4. Soutěže se mohou účastnit pouze Facebook Stránky, klubů hrající divizní a krajské či okresní soutěže v České republice. Do soutěže nebudou přihlášeny kluby, které používají ke své prezentaci Osobu či Skupinu.
 5. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v aplikaci Soutěže přihlásí svůj klub. Do kolonky „Znáte odpověď“ je nutné vyplnit Jméno klubu a adresu jeho Facebook stránky a napsat i číslo ALIVE FAČR karty osoby, která klub přihlašuje. Spolu s tímto vyplní také své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu. Vyplněním těchto informací uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.
 6. Organizátor po konci období pro přihlašování klubových stránek do soutěže vyhlásí seznam všech klubů, které byly do soutěže přijaty. Následně během týdne proběhne sledování a analýza aktivit přihlášených klubů na jejich Facebook stránkách.
 7. Pořadatel soutěže vybere z přihlášených klubů ty, které se dostanou do finálového hlasování.
 8. Hlasování bude probíhat na Facebook stránce Členství FAČR formou dávání „LIKE“ v nahraném fotoalbu.
 9. Soutěž bude mít celkem 5 výherců, kterými se stanou ty kluby, které v hlasovacím období získají nejvíce „LIKE“ u fotky ve fotoalbu na Facebook stránce Členství FAČR.
 10. Vítězné kluby budou kontaktováni skrze osobu, která klub přihlásila na e-mailové adrese, kterou člen FAČR uvedl ve Facebook aplikace Soutěže.. Výhra bude po ukončení soutěže zaslána poštou či předána osobně. Výhra, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.
 11. Vstupem do soutěžní aplikace a vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím FAČR pro marketingové účely projektu Členství FAČR, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.
 12. V případě, že se klub stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, neúplná adresa (obec) a fotografie z předání, ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách projektu Členství FAČR.
 13. Pokud se soutěže v soutěžním období nezúčastní potřebný počet soutěžících, tak si organizátor vyhrazuje právo změnit počet vítězů či systém rozdělování cen, o čemž bude informovat po skončení soutěže.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní časy bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení vyplněného kvízu. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.