FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

1.Výzva k úhradě pro členy FAČR

Tímto vyzýváme všechny členy FAČR, kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2014, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2014. Pokud tak neučiní,

bude v souladu s čl. 5 odst. 1b) Stanov FAČR přistoupeno k jeho vyškrtnutí (vymazání) z členské evidence FAČR.

 

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli aktivními členy ve FAČR  a v letošním roce pouze obnovují své členství uhrazením členských příspěvků (tzn.: na webovém portálu clenstvi.fotbal.cz se objevují s šedým puntíkem – čekající na platbu). Jak je již uvedeno výše, pokud do 31.3.2014 nebudou za tyto členy uhrazené členské příspěvky pro rok 2014, k 1.4.2014 budou z databáze FAČR vyškrtnuti (vymazáni).

Pokud se vyškrtnutí členové opět budou chtít stát členy FAČR, musí postupovat jako „Nový člen“ a zaslat novou přihlášku člena FAČR dle Metodických pokynů členské databáze uvedených na webovém portálu http://clenstvi.fotbal.cz/jak-se-stat-clenem/ .